Kontakt

Mobil:
+421 903 777 609 – Telekom
+421 903 16 7777 – Telekom
+421 905 560 257 – Orange
Telefón:
+421 2 5477 7770 – Telekom
+421 2 4569 2167 – Telekom
E-mail:
info@taxisluzba.com
Web:
www.taxisluzba.com

Fakturačné údaje

Limoservices Group s. r. o.
Vajnorská 57
831 03 Bratislava
Slovenská rupublika

IČO: 45886318
DIČ: 2023131671
IČ DPH: SK2023131671

Bankové spojenie:
Slovenská Sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Číslo účtu: 0635040698/0900
IBAN: SK2009000000000635040698
BIC: GIBASKBX

Korešpondenčná adresa

Limoservices Group s. r. o.
Stará Vajnorská 15/A
831 04 Bratislava
Slovenská rupublika

Korešpondenčná adresa

Bankové spojenie

Kontakt

Akceptujeme vo vozidlách

Všetky práva vyhradené – fotografie sú autorsky chránené, právo Limoservices Group s.r.o.